Algemene voorwaarden Speeddaten 2019

Bij het inschrijven voor een speeddate verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het bezoek aan het speeddaten en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker (hierna te noemen: de “klant”) en de organisatie, Women Online en Audax BV (hierna te noemen: de organisatoren). De organisatoren kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden hiervan op de hoogte gebracht via de mail en op de speeddatepagina van de website vriendinnenonline.nl.

1. Deelname

1.1 De overeenkomst tussen de organisatoren en klant voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst via de site www.vriendinnenonline.nl. Een ticket is geboekt zodra de klant het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Een boeking voor een speeddate ticket is voor de klant onherroepelijk. Bij verhindering is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk.

1.2 De tickets zijn persoonsgebonden en mogen niet verkocht of verstrekt worden aan derden.

1.3 Het is aan de klant zich in te schrijven in de juiste leeftijdscategorie die op website aangeboden worden. De organisatoren kunnen niet instaan voor eventuele schade die ontstaat door een foutieve inschrijving van de klant.

1.4 Het staat de organisatoren vrij te allen tijde vrij om zonder opgave van redenen niet akkoord te gaan met een inschrijving van een klant. Indien de klant al betaald heeft voor de speeddate zullen de organisatoren na afwijzing zorgen voor een terugboeking op rekening van de klant.

2. Overmacht

2.1 Er wordt naar gestreefd om de speeddate te allen tijde doorgang te laten vinden. Een speeddate gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen. Indien de organisatoren besluiten een speeddate niet door te laten gaan, zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. De klant wordt de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor een andere datum. Indien de klant dat niet wil, kan deze dit doorgeven en zullen de organisatoren uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding restitueren. Overige eventueel gemaakte kosten zullen niet worden vergoed.

3. Speeddate avond

3.1 Gedurende de avond heeft de klant recht op 3 drankjes naar keuze, inbegrepen in de ticketprijs. Deze kunnen worden aangeschaft met een van de muntjes die bij binnenkomst verschaft worden.

3.2 De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers, gevolgschade en immateriële schade gedurende het speeddate event.

3.3 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

4. Persoonsgegevens

4.1 De organisatoren verwerken persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar website strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De ingevoerde persoonsgegevens kunnen zowel door de organisatoren Audax BV als door Women Online gebruikt worden voor het verstrekken van informatie. Zij zullen de verstrekte persoonsgegevens niet overdragen aan derden zonder toestemming van de klant.

4.2 De klant geeft de organisatoren toestemming om persoonsgegevens (e-mailadres) te delen met zijn/haar matches, indien de klant hiervoor open staat.

VRIENDINNEN MAAK JE ZO ONLINE!

Welkom op het grootste vriendinnenplatform van Nederland. Je kunt hier op een gemakkelijke en vrijblijvende manier nieuwe vriendschappen sluiten en jouw vriendenkring vergroten. 

registreer direct

Gesloten vriendschappen

223258

Nieuwe leden

04-08-2020
03-08-2020
03-08-2020
03-08-2020

share op instagram     share via facebook     share op twitter     share op pinterest     share op bloglovin