Privacy voorwaarden

Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Vriendinnenonline.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in het bezoeken en/of registreren op vriendinnenonline.nl. Wij vinden het dan ook zeer belangrijk om dit vertrouwen te waarborgen en uw privacy op onze website te beschermen, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacy voorwaarden staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Vriendinnenonline, zodat u zich hierover goed kunt informeren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op Vriendinnenonline en u heeft te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om volledig gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Lidmaatschap op Vriendinnenonline is alleen toegestaan voor dames vanaf 18 jaar. Bij het registreren op de website bevestig je dan ook dat dit het geval is en dat je dit naar waarheid hebt ingevuld.

Met uw inschrijving bij Vriendinnenonline laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto's etc. Deze persoonsgegevens worden door Vriendinnenonline gebruikt voor de uitvoering van de diensten van de website. Daarbij gaat het onder andere om: het opstellen van een profiel binnen Vriendinnenonline, matchen van uw profiel met andere profielen en het in contact treden met andere leden.

Alleen geregistreerde leden kunnen de gegevens zien, maar u moet zich er wel degelijk van bewust zijn dat u handelt binnen een openbare ruimte en dat u derhalve zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen privacy.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Vriendinnenonline. U geeft ons hiervoor altijd zelf vooraf toestemming doormiddel van het aanvinken van een akkoord bij het aanmaken van uw profiel of via opt-in email. U kunt zich ook weer op elk gewenst tijdstip hiervan uitschrijven.

Uw persoonsgevens zijn extra beveiligd en afgeschermd voor zoekmachines en niet-leden. Enkel geregistreerde leden van Vriendinnenonline kunnen uw profiel bekijken. Daarnaast kan uw profielfoto en naam voor een korte periode getoond worden op de homepage onder de vermelding ‘nieuwe leden’ en bij eventuele reacties die uzelf hebt achtergelaten onder openbare artikelen op Vriendinnenonline.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Mocht u ervoor kiezen om zogenaamde bijzondere persoonsgegevens - daarbij kan gedacht worden aan persoonsgegevens omtrent uw geloof, gezondheid, seksuele leven, politieke gezindheid etc. - in uw profiel op te nemen of anderszins te verstrekken, dan stemt u er expliciet mee in dat deze bijzondere persoonsgegevens voor de hiervoor omschreven doeleinden verwerkt mogen worden door Vriendinnenonline, maar blijft u zelf verantwoordelijk voor de verstrekking hiervan.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Vriendinnenonline kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Vriendinnenonline op een server bij een derde partij opgeslagen. Indien deze derden daarbij de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens, zullen zij deze alleen verwerken ten behoeve van Vriendinnenonline. Wij zullen geen persoonsgegevens aan derden verkopen of verstrekken voor marketingdoeleinden.

Vriendinnenonline werkt met de volgende partners samen:

  • Google - Wij zullen via een Google Analytics cookie het gebruik en statistieken van de website analyseren. Ook maken wij gebruik van het plaatsen van banners via Google Adsense. 

  • Vedaweb - de hosting van de webshop ligt bij Vedaweb.
  • Mailchimp - Via de website van Mailchimp zullen onze nieuwsbrieven en updates verzonden worden.

Tevens zullen wij klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Vriendinnenonline hier een verzoek voor doet. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zullen wij hieraan meewerken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens via cookies om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Cookies zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Vriendinnenonline maakt om verschillende redenen gebruik van cookies. Door middel van cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen zonder iedere keer al uw inloggegevens in te hoeven typen ('autologin').

Door het gebruik van cookies kan Vriendinnenonline ook de belangstelling van bezoekers in kaart brengen zodat de website kan worden verbeterd. Met behulp van cookies kan Vriendinnenonline zich bovendien naar uw gebruik ervan instellen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van Vriendinnenonline. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de cookievoorwaarden op de site van Vriendinnenonline.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vriendinnenonline respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de door haar verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen tracht Vriendinnenonline haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Je dient je er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, woonplaats, e-mail wij niet jouw niet kunnen koppelen aan andere leden.

Overdracht activiteiten

Indien Vriendinnenonline verkocht wordt of wanneer onderdelen daarvan aangekocht worden door of fuseren met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve een van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

CBP en recht op verzet

Vriendinnenonline is verantwoordelijke en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u geen (commerciële) informatie meer van Vriendinnenonline wenst te ontvangen over de producten en diensten van Vriendinnenonline, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar support@vriendinnenonline.nl: Dit recht van verzet, zal u ook altijd in elke email worden getoond.

Graag willen we je erop wijzen dat je het recht hebt inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen en/of te verwijderen.

Vragen

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacy beleid, kunt je contact met ons opnemen via support@vriendinnenonline.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

Vriendinnenonline behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Deze Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.

VRIENDINNEN MAAK JE ZO ONLINE!

Welkom op het grootste vriendinnenplatform van Nederland. Je kunt hier op een gemakkelijke en vrijblijvende manier nieuwe vriendschappen sluiten en jouw vriendenkring vergroten. 

registreer direct

Gesloten vriendschappen

230518

Nieuwe leden

02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020
02-12-2020

share op instagram     share via facebook     share op twitter     share op pinterest     share op bloglovin

Op het forum

Kletspraatje
Online contact
25
Overijssel
Nieuw contact
5